THUỐC NHUỘM HUỲNH QUANG CHO KIỂM TRA HVAC/R

Thuốc nhuộm huỳnh quang cho kiểm tra rò rỉ HVAC/R

 • Universal/POE – Thuốc nhuộm tương thích với tất cả các chất làm lạnh và chất bôi trơn, bao gồm dầu khoáng, PVE, polyol ester và alkyl benzen*
 • Thuốc nhuộm là một dạng chất bôi trơn – Thuốc nhuộm khớp chính xác với loại chất bôi trơn OEM trong hệ thống HVAC/R
 • Co-solvent free – Thuốc nhuộm sẽ không làm giảm các đặc tính của chất bôi trơn (độ bôi trơn và độ nhớt), có thể dẫn đến mài mòn quá mức hoặc làm hỏng các bộ phận của hệ thống điện lạnh
 • OEM-Grade – Thuốc nhuộm chất lượng cao, được thiết kế để đáp ứng các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
 • NSF Certified – Đã đăng ký để đáp ứng các yêu cầu food-grade đối với mã danh mục HTX-2 and HX-2* * Chỉ các loại thuốc nhuộm Universal/POE

Có 03 nhóm sản phẩm tùy thuộc vào quy mô của hệ thống điện lạnh (HVAC/R) như sau:

 • Hệ thống AC&R quy mô nhỏ – vừa (Size: S-M)
  • EZ-Ject™: một ống dùng nhiều liều
  • GLO-STICK®: một ống dùng một lần
 • Hệ thống AC&R quy mô vừa – lớn (Size: M-L)
  • BigEZ™: một ống dùng nhiều liều
 • Hệ thống AC&R quy mô lớn (Size: M-L)
  • AR-GLO® 5: Thuốc nhuộm đóng chai
  • WATER-GLO® ULTRA: Thuốc nhuộm đóng chai