Chương trình sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 2019

8.15 – 9.00 Đăng ký tham gia và cà phê buổi sáng 
9.00 – 9.15 Trình bày video về hồ sơ công ty NDTII và bài phát biểu 
Endang K, Giám đốc chi nhánh – PT NDT-Dụng cụ Indonesia. 
9.30 – 10.15 Trình bày sản phẩm trên Chemetall (Andy Boey) 
Hỏi & Đáp 
10.15 – 11.00 Trình bày sản phẩm UT (KD 1095 UT Flaw) – Devid Sanjaya 
Q & A 
11.00 – 11.15 Cà phê nghỉ 
11.15 – 12.00 Trình bày sản phẩm PAUT GEKKO / MANTIS 
12.005 – 13.15 phá vỡ 
13,15 – 14,30 Sản phẩm DEMO TRIAL PAUT GEKKO / MANTIS 
Q & A 
14.30 – 15.00 Lễ bế mạc