Offshore / Oil & Gas

technical knowledge and commercial experience
acquired over the years.

Offshore / Oil & Gas

technical knowledge and commercial experience
acquired over the years.

NDT INSTRUMENTS VIETNAM

NDT Instruments Singapore là một công ty con của Đức được thành lập vào năm 1993 với nhiệm vụ nhận diện, cung cấp các sản phẩm chất lượng và dịch vụ bảo trì sau bán hàng, sửa chữa hiệu chuẩn cho các khách hàng trong lĩnh vực kiểm tra không phá hủy (NDT) cũng như bảo đảm và kiểm soát chất lượng (QA & QC). Xuyên suốt 26 năm hoạt động, NDTI Singapore đã phục vụ khách hàng tận tâm bằng những sản phẩm chất lượng tốt nhất đi cùng với giá cả cạnh tranh nhất.

Với các tôn chỉ trên, NDTI Việt Nam được thành lập vào năm 2017 nhằm mục đích phục vụ tốt nhất cho các khách hàng tại Việt Nam, góp phần vào sự phát triển của ngành NDT nói riêng và QA QC nói chung.

VIDEO NỔI BẬT

Take a look behind the scenes of the world of FOERSTER.

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Đối tác của chúng tôi

 

Ứng dụng

Tháng Tám 2019

Lễ kỷ niệm 25 năm!

Tháng Tám 2019

Chúc mừng năm mới 2019!

Tháng Tám 2019

Hội thảo về hóa chất MT PT và PAUT

Tháng Tám 2019

HỘI THẢO ECTANE AND MAGNIFI

Tháng Tám 2019

Hội thảo kỹ thuật và rút thăm kỷ niệm 25 năm